donderdag 24 januari 2008

Eigen fout

Iedereen maakt wel eens fouten, opzich geen probleem maar ik maak ook wel eens fouten.

Deze week geef ik de advanced .net framework cursus met daarin een hoofdstuk over security. In een van de voorbeelden die ik gemaakt heb gebeurd het volgende:

Er is een gebruiker met de naam Dummy
De Dummy gebruiker heeft geen rechten op de c:\
De code maakt en verwijderd vervolgens een bestand in de de temp directory -> securtiy exception
Via een stukje code krijgt de Dummy gebruiker rechten op de c:\temp\ directory
De code maakt en verwijderd vervolgens een bestand in de de temp directory zonder exception

Na het aanmaken van de dummy gebruiker zag ik dat deze gebruiker volledige rechten had op de c:\ schijf omdat de dummy gebruiker Administrator rechten had. Toen kon ik twee dingen doen:

De dummy gebruiker 'normal' user maken
De Administrator groep als rechthebbende van de c:\ schijf verwijderen.

Slim als ik ben heb ik natuurlijk gekozen voor beide oplossingen. Vervolgens was er geen gebruiker meer op het systeem die volledige rechten had op de c:\ schijf. De administrators hadden geen 'Full' rechten meer en alle users van het systeem hadden read en write rechten op de c:\ schijf.

Omdat ik VS.net 2008 geinstalleerd heb met de setup /q is de installatie verlopen onder het system account met 'Full' rechten op het hele systeem (is dat geen vunerability?)

Nadat ik dus het probleem van de rechten had gevonden moest ik het ook nog oplossen. Helaas was er geen gebruiker meer met voldoende rechten op de c:\ schijf om de rechtenstructuur aan te passen. Er was geen gebruiker meer met 'Full' rechten. Anders dan de system gebruiker en met de system gebruiker kan je niet inloggen.

Onder windows is er echter een tooltje met de naam TAKEOWN dat gebruikt kan worden om de ownership van bestanden over te nemen zolang je maar als administrator draait. De Takeown heeft ook een UI verstopt bij:

drive->properties->advanced->owner

En dan maar kiezen voor "change owner to"

De code die je kan gebruiker om een overzicht van rechten te maken:
DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Path.GetDirectoryName(tbFileLocation.Text));
DirectorySecurity ds = di.GetAccessControl();
AuthorizationRuleCollection rules = ds.GetAccessRules(true, true, typeof(NTAccount));
textBox1.Text = "";
foreach (FileSystemAccessRule fr in rules)
{
textBox1.Text += fr.IdentityReference + br;
textBox1.Text += fr.AccessControlType + br;
textBox1.Text += fr.FileSystemRights + br;
textBox1.Text += fr.InheritanceFlags + br;
textBox1.Text += fr.PropagationFlags + br;
textBox1.Text += fr.IsInherited + br;
textBox1.Text += br;
}
}
-----------------------------------------------
De code die je kan gebruiken om rechten toe te voegen:
DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Path.GetDirectoryName(tbFileLocation.Text));

DirectorySecurity ds = di.GetAccessControl();

removeUserRights(ds, "Dummy");

FileSystemRights fsRights = FileSystemRights.FullControl;
FileSystemAccessRule accessRule = new FileSystemAccessRule("Dummy", fsRights, AccessControlType.Allow);

ds.AddAccessRule(accessRule);
di.SetAccessControl(ds);

-----------------------------------------------

DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Path.GetDirectoryName(tbFileLocation.Text));
DirectorySecurity ds = di.GetAccessControl();

removeUserRights(ds, "Dummy");

FileSystemRights fsRights = FileSystemRights.Write;
FileSystemAccessRule accessRule = new FileSystemAccessRule("Dummy", fsRights, AccessControlType.Deny);
ds.AddAccessRule(accessRule);

di.SetAccessControl(ds);

-----------------------------------------------

En de helper functie

private void removeUserRights(DirectorySecurity ds, string username)
{
AuthorizationRuleCollection rules = ds.GetAccessRules(true, true, typeof(NTAccount));
foreach (FileSystemAccessRule fr in rules)
{
if (fr.IdentityReference.ToString().IndexOf(username) >= 0)
{
ds.RemoveAccessRule(fr);
}
}
}

dinsdag 22 januari 2008

Visual Studio 2008 van Beta naar Full Version (problemen onder vista)

Van de week heb ik de volledige versie van VS2008 gescoord een nodige upgrade vanaf mijn Beta 2 versie.

Zoals het upgraden van alle Beta's naar Full versions is het nogal een monniken werkje.

Eerst moeten een flink aantal onderdelen van de Beta geuninstalled worden en vervolgens moet de full version geinstalleerd worden.

De beta bestaat uit de volgende onderdelen die ook in DEZE volgorde geuninstalled moeten worden:

Remove "MSDN Library for Visual Studio 2008 Beta"
Remove "Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5"
Remove "Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5 Design Tools"
Remove "Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5 for Devices"
Remove "Microsoft Visual Studio Performance Collection Tools"
Remove "Windows Mobile 5.0 SDK R2 for Pocket PC"
Remove "Windows Mobile 5.0 SDK R2 for Smartphone"
Remove "Crystal Reports 2007"
Remove "Visual Studio Asset System"
Remove "Microsoft Visual Studio Web Authoring Component / Microsoft Web Designer Tools"
Remove "Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System Runtime"
Remove "Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System Runtime Language Pack" (non-English editions only)
Remove "Microsoft Visual Studio Tools for Office Runtime 3.0"
Remove "Microsoft Document Explorer"
Remove "Microsoft Document Explorer 2005 Language Pack" (non-English editions only)
Remove "Microsoft Device Emulator 3.0"
Remove "Microsoft .NET Compact Framework 3.5"
Remove "Microsoft .NET Compact Framework 2.0 SP1"
Remove ".NET Framework 2.0 SDK"
Remove "Microsoft Visual Studio Codename Orcas Remote Debugger"
Remove "Microsoft Visual Studio 64bit Prerequisites Beta" (64-bit platforms only)
Remove "Microsoft .NET Framework 3.5"

Natuurlijk las ik dit pas na het uninstallen van VS 2008 Beta (ook wel orcas release) en moest ik daarna gaan puinruimen.

Eerst ben ik begonnen met het uninstallen van een aantal updates (3x zo'n KB nummer)
Vervolgens heb ik het .Net 3.0 en 3.5 framework geuninstalled (en dat onder vista)

Na mijn systeem goed opgruimd te hebben en een keer of 3 een reboot kreeg ik de volgende melding bij het selecteren van de VS2008 onderdelen.

Some component must be installed in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\ directory. Check that you have write permissions and enough space in that directory

Verder kon ik mijn c:\ schijf niet selecteren als doelstation en kreeg ik soms een foutmelding in de trant van:

Illegal disk check if there is enough disk space or the drive isnt write-protected

Hierna dus maar mijn hele schijf read/write gemaakt voor de gebruiker Everyone en zoveel mogelijk ruimte vrij gemaakt (door de beta installatie files te verwijderen :()

Dit werkte dus allemaal niet. Na een uurtje googlen en nog het een en ander uninstallen zat ik met een systeem zonder VS2008 en flink wat projecten in 2008 geschreven.

De installatie van VS maakt in je %temp% directory allerlei error logs aan waarin alle foutmeldingen staan vermeld. Na het legen van de temp directory niet nog meer succes. (een transient upgrade check allerlei foutmeldingen niet dubbel, als bij de eerste install er bijvoorbeeld onvoldoende schijfruimte vrij is checked hij dat niet nog een keer, op zich al vervelend maar bij een OS upgrade storend dat hij niet nog een checked (yeah MS examens))

Het log bestand waar je nog eens rustig kan lezen wat er allemaal fout ging heet :
dd_install_vs_vstscore_90.txt

Een van de eerste regels hierin is (op mijn systeem):
[01/21/08,15:12:38] Setup.exe: Command line: D:\VS2008\setup\setup.exe /LAUNCHER="C:\Users\Barfield\AppData\Local\Temp\" /HWND="721870" /NoExclude

Hierna kwam ik dus al snel tot de conlusie als de UI bombed dan maar via de command line installen.

Met de opdracht setup /q (van quiet) verliep de installatie zonder problemen en ik kan nu weer VS2008 gebruiken. Het nadeel hiervan is wel dat je vervolgens een uur lang niet kan zien dat de installatie succesvol verloopt. Updates van de log bestanden kunnen lang duren, tijdens de installatie van het 3.5 framework was de isntaller bijvoorbeeld 15 minuten stil. Onder de taskmanager was wel te zien dat er allerlei setup.exe threads draaieden maar niet dat ze bijvoorbeeld IO in en uitvoer hadden of dat ze veel processort tijd vroegen.

Verder heeft mij quit installer geen SQL express geinstalleerd :D

Al met al een nutteloze dag met veel vallen en opstaan, maar eindelijk mijn VS 2008 geinstalleerd.

donderdag 17 januari 2008

Netmeeting onder vista

Onder vista is Netmeeting verdwenen. Opzich geen probleem was het niet dat je dan ook niet kan inloggen op bestaande Netmeetings.

De nieuwe vista cardspace bied allerlei opties aan, maar niet de mogelijkheid om een verbindign te maken met een shared desktop vanaf een XP sessie.

Normaal gesproken kan netmeeting niet geinstalleer worden onder Vista. Maar de compatability modus biedt uitkomst. Draai de isntaller onder een lichtere comp mode en hij zal gewoon installeren.

http://joshmaher.wordpress.com/2007/02/21/netmeeting-on-vista/

maandag 14 januari 2008

Good Books

Pragmatic Programming

Wat als je programmeerd voor honderduizend gebruikers.
Hoe schrijf ik herbruikbare code.
Hoe maak ik goed en snel documentatie.
Wat is versie beheer

Head first design patterns

Wat is een design patterns
Hoe leer ik zelf design patterns gebruiken

The Ten Commandments for C Programmers

The Ten Commandments for C Programmersby Henry Spencer
 1. Thou shalt run lint frequently and study its
  pronouncements with care, for verily its perception and
  judgement oft exceed thine.


 2. Thou shalt not follow the NULL pointer, for chaos and
  madness await thee at its end.


 3. Thou shalt cast all function arguments to the expected
  type if they are not of that type already, even when
  thou art convinced that this is unnecessary, lest they
  take cruel vengeance upon thee when thou least expect
  it.


 4. If thy header files fail to declare the return types of
  thy library functions, thou shalt declare them thyself
  with the most meticulous care, lest grievous harm befall
  thy program.


 5. Thou shalt check the array bounds of all strings
  (indeed, all arrays), for surely where thou typest
  "foo" someone someday shall type "supercalifragilisticexpialidocious".


 6. If a function be advertised to return an error code in
  the event of difficulties, thou shalt check for that
  code, yea, even though the checks triple the size of
  thy code and produce aches in thy typing fingers, for
  if thou thinkest "it cannot happen to me", the gods
  shall surely punish thee for thy arrogance.


 7. Thou shalt study thy libraries and strive not to
  re-invent them without cause, that thy code may be short
  and readable and thy days pleasant and productive.


 8. Thou shalt make thy program's purpose and structure
  clear to thy fellow man by using the One True Brace
  Style, even if thou likest it not, for thy creativity
  is better used in solving problems than in creating
  beautiful new impediments to understanding.


 9. Thy external identifiers shall be unique in the first
  six characters, though this harsh discipline be irksome
  and the years of its necessity stretch before thee
  seemingly without end, lest thou tear thy hair out and
  go mad on that fateful day when thou desirest to make
  thy program run on an old system.


 10. Thou shalt foreswear, renounce, and abjure the vile
  heresy which claimeth that "All the world's a VAX",
  and have no commerce with the benighted heathens who
  cling to this barbarous belief, that the days of thy
  program may be long even though the days of thy current
  machine be short.